รายละเอียดเชิฟเวอร์ ที่ยังเปิดให้บริการในตอนนี้

 

ARK: Survival Evolved

Ark A.T.G Classic PvP The Island x100
✡️ Map The Island✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G Classic PvP Ragnarok x100
✡️ Map Ragnarok✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G Classic PvP Aberration x100
✡️ Map Aberration ✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G Classic PvP Extinction x100
✡️ Map Extinction ✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G Classic PvP Genesis x100
✡️ Map Valguero ✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G Classic PvP Vlaguero x100
✡️ Map Valguero ✡️
📣PVP📣 ใช่ 24 ชั่วโมง
📣PVE📣 ไม่ใช่

Ark A.T.G PvE AG Reborn + Annunaki x20All
✡️ Map The Island ✡️
📣PVP📣 ไม่ใช่
📣PVE📣 ใช่

Ark A.T.G PvE Extinction Core + Gaia x20All
✡️ Map Ragnarok✡️
📣PVP📣 ไม่ใช่
📣PVE📣 ใช่

Ark A.T.G PvE PrimalFear+Boss X20All
✡️ Map Valguero ✡️
📣PVP📣 ไม่ใช่
📣PVE📣 ใช่

Conan Exiles

Conan A.T.G[TH] Classic PvE-C x3 All
📣PVP📣 – ใช่
📣PVE📣 – ใช่

Conan A.T.G[TH] Classic PvE x3 All
📣PVP📣 ไม่ใช่
📣PVE📣 ใช่

Conan A.T.G[TH] ClassicDLC PvE x3 All
📣PVP📣 ไม่ใช่
📣PVE📣 ใช่

Game Rust

Rust A.T.G[TH] x3 |Loot+|Clan|TP|
📣PVP📣 ใช่
📣PVE📣 ไม่ใช่