ARK: Item Tributes Donate

Item Tributes Donate

Donate

😄 สำหรับท่านใดต้องการช่วยเหลือค่าเช่าเชิร์ฟเวอร์ Dedicated Server สินค้าด่านล่างเลยครับ 😄

ปลดTek  Unlock All TEK Engrams

Unlock All TEK Engrams ปลดล็อก Engrams TEK ของทุกแผนที่ The Island, Aberration, Ragnarok, Extinction
200 บ.

(Normal)

Allosaurus Brain
1 อัน  5บ. ​

Argentavis Talon
1 อัน  5บ. ​

Argentavis Talon
1 อัน  5บ. ​

Argentavis Talon
1 อัน  5บ. ​

Argentavis Talon
1 อัน  5บ. ​

Megalodon Tooth
1 อัน  5บ.

Nameless Venom
​1 อัน  5บ. ​

​Sarcosuchus Skin
1 อัน  5บ. ​

Sauropod Vertebra
1 อัน  5บ. ​

Spinosaurus Sail
1 อัน  5บ. ​

Therizino Claws
1 อัน  5บ. ​

Titanoboa Venom
1 อัน  5บ.

Thylacoleo Hook-Claw
1 อัน  5บ. ​

Tusoteuthis Tentacle
​1 อัน  5บ. ​

​Tyrannosaurus Arm
1 อัน  5บ. ​

Wyvern Talon
/ Fire / Lightning / Poison
1 อัน  5บ. ​

Yutyrannus Lungs
1 อัน  5บ. ​. ​

Basilisk Scale
1 อัน  5บ. ​

​Rock Drake Feather
​1 อัน  5บ. ​

​Corrupt Heart
1 อัน  5บ. ​

Gasbags bladder
1 อัน  5บ. ​

Reaper Pheromone Gland
1 อัน  5บ. ​

(Alpha)

Alpha Basilisk Fang
1 อัน  10บ. ​

Alpha Carnotaurus Arm
1 อัน  10บ. ​

Alpha Karkinos Claw
1 อัน  10บ. ​

Alpha Leedsichthys Blubber
1 อัน  10บ. ​

​Alpha Megalodon Fin
1 อัน  10บ. ​ ​

Alpha Mosasaur Tooth
1 อัน  10บ. ​

Alpha Raptor Claw
1 อัน  10บ. ​

Alpha Reaper King Barb
1 อัน  10บ. ​

Alpha Tusoteuthis Eye
1 อัน  10บ. ​

Alpha Tyrannosaur Tooth
1 อัน  10บ. ​

(BossExtinction)

King Titan Trophy(Gamma/Beta)
1 อัน  50บ. ​

Ice Titan Trophy
1 อัน  50บ. ​

Forest Titan Trophy
1 อัน  50บ. ​

​Desert Titan Trophy
1 อัน  50บ. ​

Alpha King Titan Trophy
1 อัน  200บ. ​

(Artifact)

Artifact of the Brute
​อันละ 20 บ.

Artifact of the Cunning
​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Hunter
​​อันละ 20 บ.

​Artifact of the Devourer
​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Immune
​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Massive
​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Pack
​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Skylord
​​​อันละ 20 บ.

Artifact of the Strong
​​​อันละ 20 บ.

​Artifact of the Clever
​​​​อันละ 20 บ.