ARK Primalfear Donate

คำสั่ง Donate
– คำสั่ง /GiveEngrams ปลดเทคทั้งหมด แถม Element 100 อัน (300บ.)
– คำสั่ง /sdc เปลี่ยนสีไดโนตามใจชอบ (150บ.)
– คำสั่ง /imprint กำหนดImprint100% (300บ.)
– คำสั่ง /cg เปลี่ยนเพศไดโน (250บ.)

Item ARK PrimalFear

Dino ARK PrimalFear