ARK: Rules

Server Rules

Thai Version

กฏระเบียบPvPvE / Server Rules PvPvE
กฎของเชิร์ฟเวอร์ โปรดอ่านให้หมด
⛔⚠️ประกาศ กฎของทางเชิร์ฟเวอร์⚠️⛔
### โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด ###

หมวดสิทธิมนุษยชน PVPVE

– ห้ามวางระเบิด  C4 ใส่เผ่าอื่นในช่วงเวลาเข้าไกล้ PvP ครั้งที่ 1ตักเตือน และชดใช้ทรัพย์สินหรือสัตว์ทั้งหมดแกเผ่าที่เสียหาย ครั้งที่ 2 แบนถาวร(ยกเผ่า)

– ห้ามคีบหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นอื่นหรือลากสัตว์ใส่บ้านหรือเผ่าอื่นหรือกักขังผู้เล่นอื่น ในช่วงเวลา PvE

– หากเผ่าใดเผ่านึงในพันธมิตรขอธงขาว เผ่าที่ขอธงขาวไม่สามารถไปช่วยพันธมิตรที่โดนโจมตีได้

 

หมวดสิ่งก่อสร้าง

– ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างเช่น บ้าน ตู้,เตาเผา ตามสถานที่เกิดทรัพยากร และจุดเกิดผู้เล่นใหม่

– ห้ามสร้างป้อมปืนลอยฟ้าเด็ดขาด  แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามสร้างพิ้น Foundation , Floor หรือเสา Pillar กระจายรอบบริเวรบ้านเพื่อกักพื้นที่ให้สร้างรั้วแทนเท่านั้น พบเห็นลบทิ้งทันที

– การ Spam / Spawn Structure ห้ามวางเกิน 100 ช่อง นับจุดจุดกึ่งกลางตัวบ้านไป อีก 100 ช่อง หรือ 100 Foundation ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

– ห้ามสร้างป้อมปืนบริเวณจุดเกิดผู้เล่นเด็ดขาด ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด [ยกเว้นเตียงเกิด] บริเวณสถานที่เกิด Artifact รวมถึงหน้าถ้ำทางเข้า ไม่ว่าจะทั้งบนบกและใต้น้ำเด็ดขาด

– กรณีที่ผู้เล่นวางรั้วหนามไว้ดักหรือจับสัตว์ พอจับเรียบร้อยกรุณารือถอนรั้วที่สร้างออกด้วย

– ห้ามตั้งโดม หรือ Shield เกิน 3 อันต่อเผ่า เพื่อนลดการโหลดข้อมูลของเชิร์ฟเวอร์

– อาณาเขตบ้านต้องล้อมด้วยทาวเวอร์หรือไดโนเกต เบเฮมอท ห้ามสแปมเป็นฟาวเดชั่นเด็ดขาด

– โรงจับสัตว์ ต้อง Unlock เท่านั้น

– เรือ raft สิ่งก่อสร้างทุกชนิดต้องอยู่บนเรือเท่านั้นและห้ามปิดใต้ท้องเรือ และห้ามสร้าง Tek Shield  บนเรือ ฝ่าฝืน มีโทษ  ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

– ห้ามตั้งป้อมปืน บริเวณจุดฟาม เพื่อกลั่นแกล้งผู้เล่นอื่นเด็ดขาด ถึงจะอ้างว่าเอาไว้ป้องกันตัวเวลาฟามก็ห้าม ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

 

หมวดไดโน

– ห้ามทิ้งไดโนเสาร์ ไว้นอกรั้วบ้านเด็ดขาด [หากตายจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น]

– Saddle Platform ห้ามมีสิ่งก่อสร้างอยู่ต่ำกว่าแพลทฟอร์มของสัตว์ยกเว้นทางขึ้นลง และห้ามมีสิ่งก่อสร้างปิดบังผู้ขี่ไดโน ต้องเปิดโล่งให้มองเห็นได้ชัดเจนจาก ข้างบน, ข้างหน้า, ทางซ้าย, และทางขวา
ฝ่าฝืน มีโทษ แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามสร้างป้อมปืน ทุกชนิด และ Tek Shield บนตัวนก หรือ โมซ่าซอ เด็ดขาด ฝ่าฝืน มีโทษ ครั้งที่ 1ตักเตือน ครั้งที่ 2 แบนถาวร(ยกเผ่า)

– ห้ามนำไดโนไปทิ้งไว้ในถ้ำ MINI BOSS [เช่น ลาวาโกเล็ม ไอซ์เวิร์ม และถ้ำอื่นๆ]

– หากสัตว์ที่ทิ้งไว้นอกบ้านตายแม้จะเป็น PVE ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้

 

หมวดพฤติกรรม

– หากพบเจอว่ามีการใช้โปรหรือโปรแกรมโกงชนิดใดๆก็ตาม หากจับได้ (ทางแอดมินจะเป็นผู้พิจารณาหากมีหลักฐานว่าตนเองไม่ใช้โปรดแสดงความบริสุทธิใจ) การลงโทษ = แบนตัวละครนั้นทันทีทุกแมพ

– ห้ามขังผู้เล่น นอกเวลา PVP [สามารถขังได้ตอน เวลา PVP เท่านั้น หากหมด PVP ต้องปล่อยก่อนเวลา 00.10น.]

กฏระเบียบPvP / Server Rules PvP x100
กฎของเชิร์ฟเวอร์ โปรดอ่านให้หมด
⛔⚠️ประกาศ กฎของทางเชิร์ฟเวอร์⚠️⛔
### โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด ###

PVP x 100
– หากดนจับขังนานเกินไป หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง ให้มาแจ้งฆ่าตัวตายเพื่อนเกิดใหม่ได้ หรือ พิม /suicide

 

หมวดสิ่งก่อสร้าง

– ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างเช่น บ้าน ตู้,เตาเผา ตามสถานที่เกิดทรัพยากร และจุดเกิดผู้เล่นใหม่

– ห้ามสร้างป้อมปืนลอยฟ้าเด็ดขาด  แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามสร้างพิ้น Foundation , Floor หรือเสา Pillar กระจายรอบบริเวรบ้านเพื่อกักพื้นที่ให้สร้างรั้วแทนเท่านั้น พบเห็นลบทิ้งทันที

– การ Spam / Spawn Structure ห้ามวางเกิน 100 ช่อง นับจุดจุดกึ่งกลางตัวบ้านไป อีก 100 ช่อง หรือ 100 Foundation ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

– ห้ามสร้างป้อมปืนบริเวณจุดเกิดผู้เล่นเด็ดขาด ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด [ยกเว้นเตียงเกิด] บริเวณสถานที่เกิด Artifact รวมถึงหน้าถ้ำทางเข้า ไม่ว่าจะทั้งบนบกและใต้น้ำเด็ดขาด

– สร้างบ้านฟาร์ม ได้ไม่เกินขนาด 3*3*3 (กว้าง*ยาว*สูง) ไม่จำกัดจำนวน  แต่ห้ามติดป้อมทุกชนิดเด็ดขาด [ไม่อนุญาติให้สร้างบ้านฟาร์มในถ้ำใต้น้ำทุกแมพ]

– ถ้ำใต้น้ำ ห้าม Spawn Structure ทุกชนิดยกเว้นแต่ในถ้ำนั้นจะไม่มีทรพยากร อยู่เลย ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า)

– กรณีที่ผู้เล่นวางรั้วหนามไว้ดักหรือจับสัตว์ พอจับเรียบร้อยกรุณารือถอนรั้วที่สร้างออกด้วย

– ห้ามตั้งโดม หรือ Shield เกิน 3 อันต่อเผ่า เพื่อนลดการโหลดข้อมูลของเชิร์ฟเวอร์

– อาณาเขตบ้านต้องล้อมด้วยทาวเวอร์หรือไดโนเกต เบเฮมอท ห้ามสแปมเป็นฟาวเดชั่นเด็ดขาด
– การ Spawn Structure สำหรับช่วงเปิด Server ใหม่ หรือ อื่นๆ หากไม่มีตัวบ้านเกิดขึ้น ภายใน 4-6 ชั่วโมงคนท่ต้องการพื้นที่นั้น สามารถแจ้ง เพื่อลบ Foundation  ได้

– ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างหน้าบ้านคนอื่นเพื่อกักบริเวณในการขยายอาณาเขตของพวกเขา
[ยกเว้นแคมป์และเพื่อกันบ้านในวัน PVP หากจบ PVP กรุณาลบภายใน3ชม.]
*หากตีไม่แตกแล้วตั้งแคมป์มานานเกินกว่า 1 วันฝ่ายที่เป็นเผ่าตั้งรับ สามารถแจ้งผมให้ไปลบแคมป์ นั้น ทิ้ง ได้
**หากตีต่อเนื่อง ยังไม่เลยกำหนด 1 วัน ไม่ต้องมาแจ้งผมนะครับ

– โรงจับสัตว์ ต้อง Unlock เท่านั้น

– เรือ raft สิ่งก่อสร้างทุกชนิดต้องอยู่บนเรือเท่านั้นและห้ามปิดใต้ท้องเรือ และห้ามสร้าง Tek Shield  บนเรือ ฝ่าฝืน มีโทษ  ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

– เรือ raft ห้ามติดป้อมปืน ทุกชนิดยกเว้น  Cannon เท่านั้น ฝ่าฝืน มีโทษ  ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )
– เรือ raft สามารถทำเรือกล่องได้ สิ่งก่อสร้างสามารถยื่นออกจากตัวเรือได้

– Map Ragnarok บริเวณ ถ้ำ ไกล้ๆกับ เสาฟ้า ห้ามสร้าง บ้าน เนื่องจากเป็นจุดที่ มีทรัพยากร ขอสงวนสิทธ์ไว้สำหรับฟามเท่านั้นนะครับ ฯลฯ

– การ Spam / Spawn Structure ห้ามวางเกิน 100 ช่อง นับจากตัวบ้านออกไป ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

– ห้ามตั้งป้อมปืน บริเวณจุดฟาม เพื่อกลั่นแกล้งผู้เล่นอื่นเด็ดขาด ถึงจะอ้างว่าเอาไว้ป้องกันตัวเวลาฟามก็ห้าม ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )
– สำหรับ Map Genesis ห้ามสร้างบ้าน ทับ จุดทำ Mission นะครับ  ครั้งที่1 แจ้งเตือนให้ลบทิ้ง ครั้งที่2 แบน7วัน (ยกเผ่า )

 

หมวดไดโน

– ห้ามสร้าง Tek Shield บน  Saddle Platform  ทั้งหมด ฝ่าฝืน มีโทษ  แบน7วัน (ยกเผ่า)

– ห้ามนำไดโนไปทิ้งไว้ในถ้ำ MINI BOSS [เช่น ลาวาโกเล็ม ไอซ์เวิร์ม และถ้ำอื่นๆ]

– ความเสียหายอันเกิดจากการโอนย้ายไม่ว่าไอเทมหรือไดโนเสาร์  ทุกกรณี ผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

– Saddle Platform ห้ามมีสิ่งก่อสร้างอยู่ต่ำกว่าแพลทฟอร์มของสัตว์ยกเว้นทางขึ้นลง และห้ามมีสิ่งก่อสร้างปิดบังผู้ขี่ไดโน ต้องเปิดโล่งให้มองเห็นได้ชัดเจนจาก ข้างบน, ข้างหน้า, ทางซ้าย, และทางขวา อนุญาติให้วาง เตียงนอน และ  Cannon เท่านั้น
ฝ่าฝืน มีโทษ แบน7วัน (ยกเผ่า)
– Saddle Platform ห้ามวาง Ceiling ยื่นออกมาด้านหน้านับจาก Foundation ตรงคนขับ Ceiling ต้องวางออก ทาง ขวาและซ้ายหรือไปด้านหลังเท่านั้น
– บน Saddle Platform ห้ามวาง กำแพง เตาเผา และอื่นๆ ฯลฯ ให้วางได้แค่ 2 อย่างนี้คือ เตียง และ Cannon ยกเว้น Foundation 1 ชิ้น และตั้งเสา Pillar 1 ชิ้น ปิดคนขับได้ เท่านั้น

– Saddle Platform อนุญาติให้วาง Foundation 1 ชิ้น และตั้งเสา Pillar 1 ชิ้น ปิดคนขับได้ เท่านั้น

หมวดพฤติกรรม

– หากพบเจอว่ามีการใช้โปรหรือโปรแกรมโกงชนิดใดๆก็ตาม หากจับได้ (ทางแอดมินจะเป็นผู้พิจารณาหากมีหลักฐานว่าตนเองไม่ใช้โปรดแสดงความบริสุทธิใจ) การลงโทษ = แบนตัวละครนั้นทันทีทุกแมพ

English Version

Regulations PvPvE / Server Rules PvPvE x100

Regulations PvP / Server Rules PvP x100

rules and regulations of the server

###. Please understand all rules. The administrative decision is final. ###
Please take your time to read the rules

 

 If you have been arrested for too long or more than 24 hours, you can report suicide to a new friend. or do so your self by writing /suicide in chat

 

Building category

– Do not build constructions such as houses, cabinets, furnaces at the place where the resource originated. And the starting point for new players

– Prohibiting to build a sky gun turret is strictly   banned for 7 days (lifting tribe)

– Do not build foundation, floor or pillar columns around the house to confine the area to build a fence instead. Seen immediately deleted

– Do not build a turret around the player’s spawn place.  1st time. Warning to delete . 2nd time ban 7 days (lifting tribe)

– Do not build buildings of all kinds. [Except for the birth bed] in the area where the artifact occurred, including the entrance to the cave Whether on land or underwater, absolutely

– Build a farm house Not more than 3 * 3 * 3 (width * length * height) not limited But do not attach to any kind of fort

[Not allowed to build a farm house in an underwater cave every map]

– In the event that players place thorn fences to trap or catch animals Once you have finished grasping it, please also withdraw the fence that was built.

– Do not set more than 3 domes or shields per friend tribe, reduce server loading

– The territory of the house must be surrounded by a tower or Dinogate or Behemoth. Do not spam as foundation.

– Prohibiting constructions in front of other houses to confine to expanding their territory.

[Except camp and to protect the house on PVP day. If PVP is finished, please delete within 3 hours.]

* If the strike is not broken then camping for more than 1 day. Can inform me to delete that camp

** if continuous hit Not yet, due to one day, do not need to notify me.

– The catching house must unlock only

– Raft boat, all buildings must be on board only and must not be closed under the boat and do not create Tek Shield on the boat. Violation is punishable. 1st warning to remove. 2nd ban 7 days (lift tribe)

– Raft boats must not mount the turret. All types except Cannon only. Violate the 1st penalty. deletion. 2nd ban. 7 days (Tribal)
– Raft boat can make a box boat. Buildings can protrude from the boat.

– Map Ragnarok, near the cave and sky pole. Do not build a house because it is a place where there are resources, reserved reserved for only Farm, etc.

– Spam / Spawn Structure. Do not place more than 100 spaces from the house  . 1st time. Warning to delete . 2nd time ban 7 days (lifting tribe)

– Do not set the turret around the Pham spot to bully other players. Although claiming to be for self-defense at the time, Pham was forbidden  . The 1st time was warned to remove it . The second time was banned for 7 days.

 

Dino category

–  Do not create Tek Shield on all Saddle Platform. Violate, have  7 day ban (lifting tribe)

-Do not leave the dino in the MINI BOSS cave [such as Lava Golem, Ice Worms and other caves].

– Damage caused by transfer, regardless of items or dinosaurs in all cases, I will not be responsible in any way.

– Saddle Platform: No structure is lower than the animal platform except for going up and down. And prohibiting buildings to hide the rider dino Must be open to see clearly from above, ahead, left, and right,

violating a  7-day ban (lifting tribe)
– Saddle Platform. Do not place the ceiling on the foundation. Straight from the driver, the ceiling must be placed to the right and left or to the back only. not to the front (cannot place pilar or foundation) ( and not passing the platform it self)

– Saddle Platform. Do not place walls, pillars, ceilings, etc. and can only place 2 things, beds and Cannons.
and foundations

 

Behavior category

– If found to use any type of pro or cheating program, if caught (Admins will consider if there is evidence that they do not use, please show gratitude) Punishment = Ban the character Immediately, every map

We would like to thank you for playing on our servers and reading the rules Good Luck Have Fun!