ARK Rules

ARK Server Rules
กฏ และข้อห้ามต่างๆภายในเซิฟเวอร์

? โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด ?
? การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด?
? ห้ามแสดงกิริยาละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ?
? หากเป็นการแจ้งเรื่องใดๆก็ตาม ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยัน เท่านั้น ?
? หากเกิดการผิดพลาดใดๆของเซิฟ แอดมินจะพิจารณาในการคืนของให้ตามเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะไม่คืน ?
? หากเกิดปัญหา เช่น บัคจมดิน บัคติดหิน สามารถเรียกให้แอดมินช่วยแก้ไขได้ ?
? ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า?
? หากผู้เล่นรับคนเข้าเผ่ามาต้องรับผิดชอบคนในเผ่าให้ได้ เมื่อคนในเผ่าทำผิดจะไม่มีการลดโทษให้จากการอ้างว่าไม่รู้จัก ต้องรับผิดชอบร่วมกัน?

??หมวดสิ่งก่อสร้าง??

- สร้างบ้านหลักได้ 1 หลังเท่านั้น 
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณ ถ้ำอาติแฟค/ถ้ำใต้น้ำ/จุดเกิดทรัพยากรหลัก 
- บ่อน้ำมัน สร้างได้เผ่าละ 1 บ่อ เท่านั้นการลงโทษ = ลบทิ้งทันที
- โรงจับสัตว์ ต้อง Unlock เท่านั้น หากมีคนแจ้งว่า Lock การลงโทษ = ลบทิ้งทันที
- เรือ สิ่งก่อสร้างทุกชนิดต้องอยู่บนเรือเท่านั้นและห้ามปิดใต้ท้องเรือ
- ห้ามสร้าง Tek Shield เกิด 3 อันต่อ 1 เผ่า
- ห้ามสร้าง แผ่น Teleport บนแพลทฟรอมสัตว์ทุกชนิด และเรือ 
- ถ้ำที่ไม่ใช่จุดเกิดทรัพยากร หรือ ถ้ำจุดเกิด Artifacts ทุกชนิด สามารถวางสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างบ้านได้ 
ยกเว้นสถานที่ตามนี้ที่ห้ามสร้างเด็ดขาด
Map Theisland Under Water Cave - ถ้ำใต้น้ำแถวๆภูเขาน้ำแข็ง Map Theisland ห้ามสร้างบ้านในถ้ำนี้

Map Ragnarok Under Water Cave - ถ้ำใต้น้ำบริเวณเสาฟ้า Map Ragnarok ห้ามสร้างบ้านในถ้ำนี้

Map Valguero Cave - ถ้ำแถวๆเสาเขียว Map Valguero ห้ามสร้างบ้านในถ้ำนี้

Map Valguero Oil Cave - ถ้ำแถวๆแดง(ถ้ำน้ำมัน) Map Valguero ห้ามสร้างบ้านในถ้ำนี้

- ห้ามสร้างบ้านอาณาเขตเกิน 100 ฟาวเดชั่น วัดจากจุดกึ่งกลางบ้านหลัก(ทุกมุม)
- ห้าม [ วางสิ่งของกั๊กที่ ] นอกรั้วบ้าน หากพบเห็น ลงโทษ = ลบทิ้งทันที
– เรือ raft สิ่งก่อสร้างทุกชนิดต้องอยู่บนเรือเท่านั้นและห้ามปิดใต้ท้องเรือ และห้ามสร้าง Tek Shield บนเรือ
– เรือ raft ห้ามติดป้อมปืน ทุกชนิดยกเว้น Cannon เท่านั้น (เฉพาะ Server PvP)
– เรือ raft สามารถทำเรือกล่องได้ สิ่งก่อสร้างสามารถยื่นออกจากตัวเรือได้
- ห้ามตั้งป้อมปืนรอบจุดฟามเพื่อรังแกผู้เล่นคนอื่น
- ไม่อนุญาตให้วางป้อมปืนใกล้สถานที่เกิดของผู้เล่น
- ไม่อนุญาตให้สร้างบ่าน ณ จุดเกิดผู้เล่นใหม่
- ห้ามสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ บริเวณรอบๆจุดอันเชิญบอส หากพบเห็น ลงโทษ = ลบทิ้งทันที
- ในช่วงเวลา PVE ห้ามต่อเติมแค้ม หรือฐานที่มั่น ที่ตั้งทิ้งไว้ หากผู้แจ้งมีหลักฐาน ลงโทษ = ลบทิ้งทันที

??หมวดไดโนเสาร์??

– ห้ามทิ้งไดโนเสาร์ ไว้นอกรั้วบ้านของตัวเองเด็ดขาด หากพบเห็น การลงโทษ = ลบทันที
– ห้ามลากไดโนเสาร์ ใส่บ้านผู้เล่นอื่น
– ห้ามสร้าง Tek Shield บน Saddle Platform
– ห้ามนำไดโนเสาร์เข้าไปทิ้งไว้ในถ้ำ MINI BOSS เช่น Lava Golem, Ice Worms และถ้ำอื่นๆ พบเห็น ลงโทษ = ลบทิ้งทันที
– ห้ามติดป้อมปืน Auto Turret [ ป้อมออโต้ ] บนนกยักษ์ หากพบเห็น การลงโทษ = ลบทันที
– ป้อมนั่งยิง-ป้อมพืช -ปืนใหญ่ – ป้อมธนู ติดบนนกได้ ไม่ได้ห้าม
– ห้ามทำกล่องครอบตัว ไดโนเสาร์
– ห้ามมีสิ่งก่อสร้างอยู่ต่ำกว่าแพลทฟอร์มของสัตว์(ยกเว้นทางขึ้นลงขนาด 1 ชิ้น)
– ห้ามมีสิ่งก่อสร้างบนแพลทฟอร์มบังตัวคนขี่สัตว์ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
– สัตว์เดินเท้า ติดป้อมได้ทุกชนิด ห้ามมีสิ่งก่อสร้างอยู่ต่ำกว่าแพลทฟอร์ม ต้องให้เห็น หัว ตัว ขา สามารถ ติดเสา -ทำกล่องบังตัวคนขี่ได้
ห้ามทิ้งสัตว์ทุกชนิดไว้บริเวณเสาวาป เสาแดง-ฟ้า-เขียว พบเจอหรือมีผู้แจ้ง แอดมินสามารถ ฆ่าทิ้งได้ทันที ของที่อยู่ในตัวสัตว์ทั้งหมดจะยกให้กับผู้แจ้ง

??หมวดพฤติกรรม ??

– ห้ามขังผู้เล่น นอกเวลา PVP
– ห้ามกักขัง ผู้เล่น หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ของ ผู้เล่นหรือเผ่าอื่น หลังหมดเวลา PVP หากหมดเวลาแล้วยังกักขังอยู่ ให้แจ้งแอดมิน
– ห้ามติด C4 ก่อนเวลา PVP
– ห้ามแปะระเบิด – ปิดเครื่องปั่นไฟ หรือ อะไรก็ตามที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อฝ่ายตรงข้ามก่อนเวลาPVP
– ห้ามเปลี่ยนชื่อเผ่า ในช่วงเวลา PVP
– ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า
– ในกรณีที่ผู้เล่นวางรั้วหนามเพื่อดักหรือจับสัตว์เมื่อคุณจับมันเสร็จแล้วกรุณาถอนรั้วที่สร้างขึ้นด้วย
– ไม่อนุญาตให้เผ่าที่ขอ PVE ทำการก่อกวน – ตีบ้าน –ฆ่าสัตว์ ของเผ่าอื่น
– เผ่า PVE ห้ามยุ่งเกี่ยวใดๆ กับ PVP เช่นการรับฝากของ หรือฝากสัตว์ หรือใช้บ้านที่ขอ PV Eเป็นฐานเพื่อไปตีเผ่า PVP

 

เพิ่มเติมกฏสำหรับการโอนย้ายระหว่างเสาวาร์ป และ Tek Transmitter 

– ความเสียหายอันเกิดจากการโอนย้ายไม่ว่าไอเทมหรือไดโนเสาร์ เราจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
– หากการโอนย้ายมีข้อผิดพลาดหรือมีการโอนสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในเซิฟเวอร์เข้ามา เราขอปิดการใช้การโอนย้ายข้ามแมพทันที