รายละเอียดเชิฟเวอร์ / SERVER DETAIL

🚩Ark A.T.G[TH] PvP Classic x100 [TP/AA/2.0/CF]🚩

Server IP 103.58.149.202:27010✡️Map The Island✡️
Server IP 103.58.149.202:27012✡️Map Ragnarok✡️
Server IP 103.58.149.202:27014✡️Map Aberration✡️
Server IP 103.58.149.202:27016✡️Map Extinction✡️
Server IP 103.58.149.202:27018✡️Map Genesis✡️
Server IP 103.58.149.202:27020✡️Map Valguero✡️
💥เชื่อมต่อกัน💥
⏰PvP 24 ชั่วโมง

ลายละเอียด Mod
Classic Flyers
Ultra Stacks
Boosted Fabricator 2.0
eco’s Aberration Decor
Automated Ark
Awesome Teleporters
DinoTrack
Admin Boom

🚩Ark A.T.G PvPvE Annunaki+God x20All🚩

Server IP 103.58.149.20:27020 ✡️Map The Island ✡️
PvE จันทร์-พฤหัสบดี
PvP 21:00 – 23:59 ( ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
นอกนนั้นฆ่ากันไม่ได้

ลายละเอียด Mod นะครับ
Ultra Stacks
Structures Plus
Bitou2k’s Binocular
WBUI
Dino Tracker
Blessing of Unicorns
Annunaki Genesis
Cross Aberation
Classic Flyers
Upgrade Station
Admin Bomb

🚩Ark A.T.G PvE Prometheusv5™ x20All 🚩

Server IP 103.58.149.20:27050 ✡️ Map Ragnarok ✡️
⏰PvE ⏰

รายละเอียด Mod
Ultra Stacks
Structures Plus
Bitou2k’s Binocular
WBUI
Dino Tracker
PrimalFear
PrimalFear Boss Expansion
Classic Flyers
Admin Bomb

🚩Ark A.T.G PvE PrimalFear+Boss x20 All🚩

Server IP 103.58.149.20:27040 ✡️ Map Valguero ✡️
⏰PvE ⏰

ลายละเอียด Mod
Ultra Stacks
Structures Plus
Bitou2k’s Binocular
WBUI
Dino Tracker
PrimalFear
PrimalFear Boss Expansion
Classic Flyers
Admin Bomb