Conan Exiles Guide

คำสั่ง

พิมในเกม /sethome

พิมในเกม /home

กด Shift + End

กด Shift + Home

รายละเอียด

ตั้งจุดที่เราอยู่เป็น จุด save เพื่อไว้วาปกลับมา[สำหรับเซิฟ Mod]

พิมคำสั่งนี้เพื่อวาปกลับมาจากจุดที่เรา พิม /sethome ล่าสุด[สำหรับเซิฟ Mod]

หลังจากกกดแล้วไปที่ปุ่ม Recipes เพื่อค้นหาไอเทม[สำหรับเซิฟ Mod]

เปลี่ยนจากตัว T เป็น ตัว Y หรืออื่นๆตามที่ต้องการ[สำหรับเซิฟ Mod]

เควส Cartographer / Map Room

เรื่มต้นให้ไป The Unnamed City ตามแผนที่ เข้าไปใน The Archivist ดังภาพนี้

ประตูทางเข้า

เดินเข้าไปทางตรงจะเจอกับ Npc The Archivist กดคุยกับมัน เลือก Learn(Cartographer) เป็นอันเสร็จ