Conan Exiles Rules

Conan Server Rules
กฏ และข้อห้ามต่างๆภายในเซิฟเวอร์

? โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด ?
? การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด?
? ห้ามแสดงกิริยาละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ?
? ห้าม ด่า พ่อแม่ บุพการี คุกคามทางเพศ หากไม่พอใจเชิญย้ายไปเล่นเซิฟอื่นครับ เพื่อสังคมที่ดี ?
? หากเป็นการแจ้งเรื่องใดๆก็ตาม ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยัน เท่านั้น ?
? หากเกิดการผิดพลาดใดๆของเซิฟ แอดมินจะพิจารณาในการคืนของให้ตามเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะไม่คืน ?
? หากเกิดปัญหา เช่น บัคจมดิน บัคติดหิน สามารถเรียกให้แอดมินช่วยแก้ไขได้ ?
? ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า?
? หากผู้เล่นรับคนเข้าเผ่ามาต้องรับผิดชอบคนในเผ่าให้ได้ เมื่อคนในเผ่าทำผิดจะไม่มีการลดโทษให้จากการอ้างว่าไม่รู้จัก ต้องรับผิดชอบร่วมกัน?

??หมวดสิ่งก่อสร้าง??

- สร้างบ้านหลักได้ 1 หลังเท่านั้น
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณ ถ้ำ/จุดเกิดทาส/จุดเกิดทรัพยากรหลัก
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างในถ้ำทุกแห่ง
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้าง ทับจุดเกิด ทาส
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อกักพิ้นที่เป็นบริเวนกว้างเกินไปจนดูน่าเกลียด
- บ้าน นับจุากจุดกึ่งกลาง บริเวนห้ามมีขนาดเกิน 100 x 100 Foundtion (รวมทุกอย่าง กำแพง โรงม้า โรงทาส นับหมด)
- ห้ามสร้างกำแพงกั้น Map-Room ใดๆทั้งสิ้นให้เปิด สาธารณะ เท่านั้น (เฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้าน)
- Map-Room จำกัดในบ้าน 1 อันต่อ 1 เผ่าเท่านั้น
- ห้ามสร้าง สิ่งกีดขวางใดๆกับเสาวาป(Obelisk and Shrine Locations)ของตัวเกมทั้ง 10 จุด

Obelisk and Shrine Locations

??หมวดพฤติกรรม ??

– หากย้ายบ้านกรุณาลบบ้านเก่าทิ้งด้วย
– ห้ามขังผู้เล่น นอกเวลา PVP
– ห้ามกักขัง ผู้เล่น หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ของ ผู้เล่นหรือเผ่าอื่น หลังหมดเวลา PVP
– ห้ามติดตั้งระเบิด ก่อนเวลา PVP
– ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า