รายละเอียดเชิฟเวอร์ / SERVER DETAIL

🚩Conan A.T.G[TH] Classic PvE x3All🚩

Server IP 103.58.149.245:27080
⏰PvE 24 ชั่วโมง
โจมตีผู้เล่นอื่น Time-Restrict PvP = ปิดใช้งาน
โจมตีโคงสร้าง Time-Restrict PvP Building = ปิดใช้งาน
สมาชิกในเผ่าที่มีได้ Clan Max Size = 15
ค่าประสบการณ์ Exp Rate = x3
Stamina ลดช้าลง จาก Offical = 0.5
Hunger ลดช้าลง จาก Offical = 0.5
Disavle Avatars = ใช่
เก็บเกี่ยวทรัพยากร Harvest = x3
การสร้าง Crafting สร้างไวขึ้น จาก Official = 0.5
มี ทาส ใน Clan ได้ 50 ตัว
พก ทาส ติดตัวได้ครั้งละ 5 ตัว
Purge เวเวล 6
Purge Metter = 10,000
เวลาบุก จันทร์ – ศุกร์ 15:00 – 22:00
เวลาบุก เสาร์ – อาทิตย์ 12:00 – 22:00

🚩Conan A.T.G[TH] Classic PvPvE x3All🚩

Server IP 103.58.149.245:27070
⏰ PvP Player ⏰
โจมตีผู้เล่นด้วยกัน จันทร์ – ศุกร์ 18:00 – 23:59
โจมตีผู้เล่นด้วยกัน เสาร์ – อาทิตย์ 12:00 – 23:59
เวลานอกเหนือจากนี้เป็นช่วง PvE
⏰ PvP Building ⏰
โจมตีบ้านผู้เล่นอื่น จันทร์ – ศุกร์ 18:00 – 23:59
โจมตีบ้านผู้เล่นอื่น เสาร์ – อาทิตย์ 12:00 – 23:59
เวลานอกเหนือจากนี้เป็นช่วง PvE

สมาชิกในเผ่าที่มีได้ Clan Max Size = 15

ค่าประสบการณ์ Exp Rate = x3
Stamina ลดช้าลง จาก Offical = 0.5
Hunger ลดช้าลง จาก Offical = 0.5

Disavle Avatars = ไม่ใช่
เปิดเรียกเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 18:00 – 23:59
เสาร์ – อาทิตย์ 12:00 – 23:59

เก็บเกี่ยวทรัพยากร Harvest = x3
การสร้าง Crafting สร้างไวขึ้น จาก Official = 0.5
มี ทาส ใน Clan ได้ 50 ตัว

พก ทาส ติดตัวได้ครั้งละ 5 ตัว
Purge เวเวล 6
Purge Metter = 12,000
เวลาบุก จันทร์ – ศุกร์ 15:00 – 22:00
เวลาบุก  เสาร์ – อาทิตย์ 12:00 – 22:00