รายละเอียดเชิฟเวอร์ / SERVER DETAIL

*หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบร่วงหน้าโปรดติดต่อสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด

🚩Rust A.T.G[TH]  x3 |Loot+|Clan|TP|RustNet|🚩

⏰PvE 24 ชั่วโมง

Plugin Server – ระบบคร่าวๆ
– AutoDoor เปิดปิดประตูอันโนมัติ
– Automatic Authorization ให้สิทกับเพื่อในทีมทุกคน
– Backpacks กระเป๋า 42 ช่อง
– Clans แคลน
– Friends เพื่อน
– Shop ร้านค้า
– Teleport วาปหาเพื่อน
– Automated Searchlights ระบบสปอตไลท์ทหาคนอัติโนมัติ
– Security Cameras ระบบกล้องวงจรปิด
– Death Notes ระบบแสดงการตายว่าถูกใครฆ่าตายเพราะอะไร
– Kits รับของผู้ใหม่เล่น
– RemoverTool ลบโครงสร้างแบบง่าย
– ระบบโหวดไม่เอากลางคืน
– ระบบเตาผา เผาไว แยกของเผาได้

– raid บ้าน คูลดาวน์ 3 นาที